Thursday, October 27, 2016

Prend Buzhala - Shkoi në amshim akademiku Alfred Uçi

HOMAZH
Ishte abetarja dhe enciklopedia jonë e MENDIMIT ESTETIK...
Më nuk kemi studiues e autorë të mendimit estetik... Alfred Uçi lindi në qytetin e Korçës më 1930. Studimet e larta i kreu për filozofi në Universitetin “Lomonosov” të Moskës (1954).
1.
Pedagog i filozofisë e i estetikës, tek ka ligjëruar nëpër shumë katedra fakultetesh, drejtues institucionesh, pjesëmarrës në kongrese, konferenca e në simpoziume ndërkombëtare shkencore; autor i shumë artikujve, referateve e kumtesave me tematikë nga fushat e filozofisë, estetikës, folkloristikës, etnografisë, sociologjisë e kritikës letrare; profesor Alfred Uçi i ka botuar këto vepra: “Jani Vreto” (1965), “Estetika, Jeta, Arti” (1970), “Labirinthet e modernizmit” (1978), “Mitologjia, folklori, letërsia” (1982), “Problemet e zhvillimit të romanit shqiptar” (1984), “Çështje të estetikës e të kulturës” (1986), “Estetika”, I,II e III, (186-1989). Sikundër shihet, titujt e veprave të botuara gjatë viteve ’70 e ’80 e mbizotërojnë fushën e estetikës, pa lënë anash aspekte letrare e ato të fokloristikës. Ndërkaq, gjatë viteve ’90, me aq sa mund të ishte i informuar lexuesi shqiptar në Kosovë, Alfred Uçi ka botuar veprat “Shekspiri në botën shqiptare” (1996), “Dostojevski në kohën tonë” (1997), “Me Danten nëpër Ferr, Purgator e Parajsë”, “Grotesku kadarean” (1999), “Estetika e groteskut” I-IV (2001) etj. Ndërkohë shkroi dhe “Ese filozofiko-estetikë” (Servantes, Rable, Milton. Gëte etj), “Problematika ekzistenciliste e letërsisë antike”, “Vetëkontestimi në estetikë”, “Filozofia e njeriut” etj.
2.
Në librin "Pesë të mëdhenjtë e letërsisë shqipe në optikën e një rileximi, merr në autorë si N. Frashëri, Gj. Fishta, F. Konica, M.Kuteli, Migjeni. Vepra të tjera të tij janë “Filozofia e Teodor Anastas Kavaliotit” (2004), “Estetika e folklorit” (2007), “Filozofia e DonKishotizmit" (2010), “Migjeni-fryma moderne në letërsinë shqipe” (2013), “Ese dhe etyde filozofiko-estetike” (2015) dhe “Jani Vreto dhe Rilindja Kombëtare” (2015), etj.
(Shënimet kryesore këtu u morën nga libri im "ODEONI I FJALËS", Rilindja, Prishtinë 2003)

0 comments:

Post a Comment