Friday, September 30, 2016

Prend Buzhala - Kundërrime III,90ATDHEDASHURIA SI SHPËTIMTARE
1. 
Shqiptarët kanë dy emërtime: atdhe e mëmëdhe, për vendin ku banon prej kohësh kombi ynë. Pra, fjalët AT dhe MËMËDHE zgjidhen në këto fjalëformime, për ta karakterizuar atdhedashurinë, njësoj sikur e duam nënën dhe atin. Sepse, fuqia më e madhe e jetës është DASHURIA. Prandaj, dashurinë e thërrasim, si vizion dhe thelb të qenies sonë, sa herë biem ngushtë, ...edhe sot: për të dalë nga gjendja ku ka rënë edhe Kosova... Dashurinë si shpëtimtare...si do të thoshte Nëna Tereze!
Qeveria, po shihet, nuk është shpëtimtare e kësaj gjendjeje. As bashkësia ndërkombëtare që nuk dëshiron të merret me ne, sepse paska "punë më të mëdha"! As shteti nuk qenka shpëtimtar, që po fetishizohet si një Perëndi me mekanizmat e vet burokratikë! E ky shpëtimtar është populli, si një familje, si një bashkësi që ka përgjegjësinë e përbashkët, që ka bashkëndjesi ndaj secilit pjesëtar të kombit të vet, ndaj secilit qytetar...
Sikur ta duam Atdheun, ashtu si e duam prindin tonë!
2.
Atdheu a Mëmëdheu përfytyrohet si dashuri ndaj prindit, si atdhedashuri: sepse Atdheu dhuron trashëgiminë shpirtërore, atdhedashuria përfshin historinë, traditat, gjuhën, krijimtarinë kulturore, hapësirën territoriale, etnike... Kombet mburren për flamurin e tyre, për muzikën , folklorin, vallet, reprezentaciponet sportive... Atdhedashuria manifestohet me nderimin ndaj këtyre vlerave dhe me dashurinë e pakufishme që secili e bart në zemër, në mendje, sepse Atdheu është e mira e përbashkët e të gjithëve.
Atdheu nuk hyn tek vullneti i lirë i njeriut.
Njeriu nuk e zgjedh as kombin e tij as Atdheun e tij. Vendbanimin -po! Atdheu është i pazëvendësueshëm.
Ekziston e drejta njerëzore si e drejtë e kulturës kombëtare.
Prandaj, ashtu si ekziston gatishmëria për ta mbrojtur Atdheun, ashtu duhet të kultivohet atdhedashuria për ta dashur atë si prindin, si familjen, edhe në kushte paqeje.
Dhe kjo ATDHEDASHURI është shpëtimtare e Kosovës, ashtu si "dashuria është shpëtimtare e botës", sikundër thotë Nëna Tereze.

0 comments:

Post a Comment