Thursday, December 15, 2016

Nehat Jahiu - Çdo të bëhet me veteranët e luftës?

A DO TË RREGULLOHET STATUSI I VETRANËVE TI LUFT{S SË ISH USHTARËVE TË USHTRISË ÇLIRIMTARE KOMBËTARE, INVALIDVE TË LUFTËS DHE FAMILJEVE TË DËSHMORËVE TË KOMBIT?!..


Gjatë kampanjës zgjedhire nuk kam dëgjuar nga snjë parti politike që të flasin për rregullimin e statusit të veteranëve, invalidve dhe familjeve të dëshmorëve me ligj siç është I rregulluar ai I branitelave maqedon Nuk e di sa e sa here është përmendur që edhe kategorisë së tillë të ish  ushtarëve të Ushtrisë Çlirimtare Kombare do I rregullohet, por asn jëherë pula nuk polli vezë që ky status të zgjidhet. Tani pas pëtrfundimit të zgjedhjeve për çdo ditë shkruahet nëpr media dhe diskudohet gati për çdo natë se si do të futen në qeveri partite poltike shqiptare me ato maqedone për da ndarë kolaçin, por asnjëherë edhe tani as nga përfaqësuesit poltik, gayetarët, analistat e… për këtë kategori të margjinilizuar që të gjithë këta poltikan thirren në emrin e tyre dhe të gjithë e ulën dhe do ta ulin bythën nëpër kulltuqe, ndërsa fare nuk po e përmenden zgjidhjen e njerëzve të kategorive të tilla me n jë ligj të posaçëm. A thua vallë pse po ndodhë kjo?!...

0 comments:

Post a Comment