Sunday, August 27, 2017

Prend Buzhala: NËNA TEREZE

NËNA TEREZE:
NDËRTO, EDHE KUR PËR NJË ÇAST
TË SHEMBET AJO QË NDËRTOVE ME VITE
A ka ditur të urrejë Nëna Tereze, tashmë e shenjtëruar?
Ajo ka ditur vetëm ME DASHTË.
Ajo ka ditur vetëm të afrohet me njerëzit.
Mu si ai postulati jezusian-biblik: “Duaje armikun tënd.”
E pra, ajo vuri lule te varri një armiku të saj familjar...
Edhe kur e kanë rrejtur, edhe kur kanë shpifur barbarisht kundër saj, ajo ka ligjëruar dhe na mëson të lutemi:

“Njeriu është i paarsyeshëm,
i palogjikshëm, egocentrik-
S’ka rëndësi, duaje”.
Po realizove objektivat e tua,
do të gjesh miq të rremë dhe armiq të vërtetë
s’ka rëndësi, realizoji.

E mira që bën
do të harrohet nesër
s’ka rëndësi, bëj mirë.
Ndershmëria dhe sinqeriteti
të bëjnë të lëndueshëm
s’ka rëndësi, ji i sinqerte dhe i ndershëm.

Ajo që për vite
ke ndërtuar mund në një çast të prishet
s’ka rëndësi, ndërto.
Nëse ndihmon njerëzit,
do të lodhesh
s’ka rëndesi, ndihmoji.
Jepi botës çka ke më të mirë,
e do të zënë me shqelma
s’ka rëndesi, jep… çka ke më të mirë."

0 comments:

Post a Comment