Tuesday, January 24, 2017

Prend - Buzhala - DIALOGU,MENDIMI I HAPUR

(Çaste rishkrimi), 19
Sot thuhet, se dialogu është tipar i kohës postmoderne; ashtu sikundër dialogu antik sokratian përligjte urtinë... kurdoherë e në secilën kohë, dialogu kërkon përpjekjen për ta kuptuar Tjetrin dhe tjetrën që është krejtësisht ndryshe...
Unitas in diversitate, bashkim në dallime...
1.
Dialogu është emër tjetër PËR DASHURINË. Emër i ri i dashurisë,- do të thoshte Papa Gjon Pali II... sepse dialogu e ka gjunjëzuar shekullin 20, si shekull të monologut totalitar.
Shpesh në kohën tonë ndodh të kemi shumë monologë e pak dialogë. Kjo do të thotë se nuk jemi të përgatitur për dialog. Dialogu kërkon dy veta të përgatitur për temën e caktuar... të cilët, në fund, dalin më të pasuruar. Ai që ngre zërin, bërtet, etj, ai bën monolog... i papërgatitur për dialog. Atëherë njerëzit kapërcejnë kufirin e dialogut dhe GRINDEN...
Në dialog e mëson tjetrin,por edhe mëson nga tjetri: sepse bashkëbisedimi të begaton, e kundërshton dhunën dhe imponimin e vullnerit tënd, kurse mosmarrëveshja, acarimi a konflikti të varfërojnë. Thuhet: barazia, vëllazërimi dhe liria mund të përhapen e të shtrihen vetëm me anë të dialogut. E, megjithatë, dialogu kërkon respektin e ndërsjellë...
2.
E kemi dëgjuar atë shprehjen: MENDIM I HAPUR. Në letërsi ekziston dhe përkufizimi i shkrimit letrar si VEPËR E HAPUR (Umberto Eco), ku depërtimi te shtresat e veprës bëhet nëpërmes shumë rrugëve e çelësave... Në realitetin e hapur ka shumë çelësa për zgjidhje (ky është hapi i tretë për çlirim të vetes, mendimit dhe dialogut nga tirania). Në të mbyllurin duhen shifra, "norma", rregulla...e ku ka moskomunikim, shtim të tiranisë. Në këtë HAPJE, krejt interpretimet, krejt rrugët, krejt çelësat, janë të rëndësishëm, janë të barabartë. Prandaj në këso rastesh nuk nevojitet çelësi për ta zbërthyer ndonjë gjëegjëzë. Rrugët janë të hapura..."
 19 janar 2017)

0 comments:

Post a Comment