Sunday, January 15, 2017

Ymer Nurka - KJO KOHË


(gjithçka eshte relative, thënë ndryshe: çeshtje koncepti)

Dhuroi teknologjinë, përdhunoi intimitetin
Shtoi informacionin, rëndoi komunikimin
Çliroi virtualen, vrau realitetin
Vlerësoi turmën, nëperkëmbi personalitetin.
Arshivoi idetë, shkatërroi traditën
Trumbetoi arsyen, promovoi forcën..
Reklamoi drejtësi, zhvlerësoi ligjet
Kurorëzoi satrapët, demonizoi ëngjëjt
Shëmbi mitet, revokoi tiranët...
Dekurajoi fantazinë, ekzekutoi endrrën..
Demoralizoi ndershmërinë, formalizoi vjedhjen..
Kryqëzoi njerëzoren, çliroi krimin...
Mbivlerësoi lajmin, modernizoi tellallët..
Analizoi vështrimin, shtrembëroi vizionin
Klonoi origjinalen, modifikoi identitetin...
Rriti prodhimin, neglizhoi shpërndarjen
Identifikon pasojen, harron shkakun,
Mëshiron qënien, tregëton egzistencën

0 comments:

Post a Comment