Monday, February 27, 2017

Prend Buzhala - NË SECILIN ÇAST TË KRIJIMIT E TË GJITHËKRIJIMIT

(Çaste shkrimi: ese lirik)
Më e rëndësishmja qenka sa dashuri ke dhuruar,
në secilin hap të jetës sate...
Eh, sa njeriu e ka kthyer shikimin pas
për kohën që ka kaluar...
E kur jeta jote në tokë është në të sosur,
a thua, sa e rëndësishme qenka, në ishe më i fuqishmi i botës,
e kush të kujton në ishe më i pasuri a kryepari i vendit,
në ishe gjeni, mbret a varfanjak i vetmuar...
Më e rëndësishmja qenka sa dashuri ke dhuruar,
në secilin hap të jetës sate...
në secilin Çast të Krijimit e të Gjithëkrijimi

0 comments:

Post a Comment